Forum Finlandia

Komunikaty i Ogłoszenia => Spotkania miłośników Finlandii => Wątek zaczęty przez: Marta on 2011 Październik 11, 22:44:17Tytuł: Fi?skie spotkanie w Esperanto Cafe
Wiadomość wysłana przez: Marta on 2011 Październik 11, 22:44:17
We wtorek 11 pa?dziernika 2011 o godz. 18:00 spotkali?my si? w "Kawiarni J?zykowej" bia?ostockiego Cafe Esperanto, ?wicz?c konwertacje w j?zyku fi?skim.

W Esperanto Cafe raz w miesi?cu spotykaj? si? mi?o?nicy r?nych j?zykw, by z native speakerami oraz go??mi znaj?cymi poszczeglne j?zyki, porozmawia? w wybranym (lub kilku) z nich. Po raz pierwszy uda?o si? zorganizowa? "fi?ski stolik"! Fi?ski stolik, okaza? si? dzi? stolikiem niejako skandynawskim. Bowiem oprcz dwch Finek, przysiad?o si? do nas rwnie? trzech reprezentantw Norwegii (w zwi?zku z tym za miesi?c w bia?ostockim Esperanto Cafe prawdopodobnie pojawi si? rwnie? stolik norweski).

Dzi? przy naszym stoliku rozmowy toczy?y si? w czterech j?zykach - po fi?sku oczywi?cie!, norwesku, szwedzku oraz angielsku. My?l?, ?e Ludwik Zamenhof by?by z nas dumny! ;D


Tytuł: Odp: Fi?skie spotkanie w Esperanto Cafe
Wiadomość wysłana przez: Morderca on 2013 Czerwiec 26, 12:35:37
Dajcie zna?, kiedy b?dzie kolejne.